دبیرستان دوره دوم نرگس دماوند

دبیرستان دوره دوم نرگس دماوند

آدرس : دماوند - میدان فرامه - خیابان ساحل شرقی - پایین تر از دفتر امام جمعه
وب سایت : https://panbook.ir
تلفن: 02176324908

معرفی دبیرستان دوره دوم نرگس دماوند

مدرسه ای با معلمان پر انرژی و حرفه ای
در مکانی بسیار زیبا و آرامش بخش
دارای فضای سبز بزرگ
مکانی امن
و...
ما با کادری مجرب تشکیل شده از معلمان حرفه ای و مجرب و مدیران آموزش دیده در خدمت شما هستیم

کلاس های آنلاین

 شیمی دهم تجربی و ریاضی

شیمی دهم تجربی و ریاضی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • یکشنبه 11:30 تا 12:55 سه شنبه 9:45 تا 11:15
غیر فعال
 زیست شناسی دوازدهم تجربی

زیست شناسی دوازدهم تجربی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • شنبه 11:30 تا 12:55 دوشنبه 11:30 تا 12:55
غیر فعال
 ریاضی دوازدهم تجربی

ریاضی دوازدهم تجربی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • یکشنبه 11:30 تا 12:55 سه شنبه 11:30 تا 12:55
غیر فعال
 عربی دهم تجربی و ریاضی

عربی دهم تجربی و ریاضی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • یکشنبه 9:45 تا 11:15
غیر فعال
 شیمی یازدهم تجربی و ریاضی

شیمی یازدهم تجربی و ریاضی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • یکشنبه 8 تا 9:30 سه شنبه 11:30 تا 12:55
غیر فعال
 شیمی دوازدهم تجربی و ریاضی

شیمی دوازدهم تجربی و ریاضی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • یکشنبه 9:45 تا 11:15 سه شنبه 8 تا 9:30
غیر فعال
 ریاضی دهم تجربی و ریاضی

ریاضی دهم تجربی و ریاضی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • یکشنبه 8 تا 9:30 سه شنبه 8 تا 9:30
غیر فعال
 تاریخ دهم انسانی

تاریخ دهم انسانی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • شنبه 11:30 تا 12:55 شنبه 8 تا 9:30
غیر فعال
 زیست شناسی دهم تجربی

زیست شناسی دهم تجربی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • شنبه 9:45 تا 11:15 دوشنبه 8 تا 9:30
غیر فعال
 دین و زندگی دهم تجربی و ریاضی

دین و زندگی دهم تجربی و ریاضی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • چهارشنبه 11:30 تا 12:45
غیر فعال
 انسان و محیط زیست یازدهم تجربی و ریاضی

انسان و محیط زیست یازدهم تجربی و ریاضی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • چهارشنبه 11:30 تا 12:10
غیر فعال
 زمین شناسی یازدهم تجربی و ریاضی

زمین شناسی یازدهم تجربی و ریاضی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • چهارشنبه 9:45 تا 11:15
غیر فعال
 دین و زندگی دوازدهم تجربی و ریاضی

دین و زندگی دوازدهم تجربی و ریاضی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • چهارشنبه 9:45 تا 11:15
غیر فعال
 عربی دهم انسانی

عربی دهم انسانی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • یک شنبه 8 تا 9:30
غیر فعال
 دین و زندگی یازدهم تجربی و ریاضی

دین و زندگی یازدهم تجربی و ریاضی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • چهارشنبه 8 تا 9:30
غیر فعال